For authors

Процес рецензування

Рецензування проводиться для того, щоб журнали публікували результати високоякісних досліджень.
Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами для оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
Після рішення редакторів представлені рукописи направляються, як мінімум, двом зовнішнім експертам, які працюють у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: забезпечується анонімність рецензентів для авторів, і навпаки.

Review process

Peer review is conducted to ensure that journals publish high quality research results.
All manuscripts are initially reviewed by editors to assess their relevance to the subject and requirements of the journal.
After the editor decision the manuscripts are sent to at least two external experts working in this area. The manuscript undergoes double blind peer review: the anonymity of reviewers is ensured for authors, and vice versa.