ISSUE 177

ЗМІСТ

1. ПЕТРИЧЕНКО О.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПОСЛУГАМИ ПІДПРИЄМСТВА  FULL TEXT

2. ПРОНЧАКОВ Ю.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ РІШЕНЬ ПРИ СТВОРЕННІ РОЗПОДІЛЕНОГО ВІРТУАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА  FULL TEXT

3. ГУБАРЕНКО Є.В., ГУБАРЕНКО М.С., АНТОНЮК М.В. РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ’ЄКТІВ У ВІДЕОПОТОЦІ  FULL TEXT

4. СИТНІКОВА П.Е., ГОВДЕРЧАК О.П. AWS STEP FUNCTIONS ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ З ПОСЛІДОВНИМ ВИКОНАННЯМ БЕЗСЕРВЕРНИХ ФУНКЦІЙ  FULL TEXT

5. САФОНИК А.П., ГРИЦЮК І.М., МІЩАНЧУК М.М., ІЛЬКІВ І.В. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛІЗА В КОАГУЛЯНТІ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ  FULL TEXT

6. СИТНІКОВ Д.Е., АНДРУСЕНКО Ю.О. ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗАДАЧІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОШИРЕННЯ COVID-19 В УКРАЇНІ  FULL TEXT

7. КРАВЕЦЬ Н.С. ВИЗНАЧЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРОБКИ ПОДІЙ В ХМАРНОМУ ДОДАТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗСЕРВЕРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ  FULL TEXT

8. ТІТОВСЬКОЙ М. С., ХРЯПКІН О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МІГРАЦІЇ ДАНИХ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ПРИКЛАДІ CMS MAGENTO  FULL TEXT

9. ЮР’ЄВ І.О. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ ІТ-СЕРВІСІВ  FULL TEXT

10. БІЛОВА Т.Г., ДЬОМІНА В.М., ПОБІЖЕНКО І.О. КОМПОЗИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕПРОЕКТУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СХЕМИ МУЛЬТИБАЗИ ДАНИХ  FULL TEXT

11. ЧАЛИЙ С.Ф., ЛЕЩИНСЬКИЙ В.О., ЛЕЩИНСЬКА І.О. ПРЕДСТАВЛЕННЯ УЗГОДЖЕНИХ ЗНАНЬ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЛОГІЧНОЇ НЕСУПЕРЕЧЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ПОЯСНЕНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ГЛОБАЛЬНОЇ СХЕМИ МУЛЬТИБАЗИ ДАНИХ  FULL TEXT

12. ЧАЛА О.С. ЗГОРТКОВА ПОДВІЙНА РАДІАЛЬНО-БАЗИСНА НЕЙРОННА МЕРЕЖА НА ОСНОВІ АКТИВАЦІЙНИХ ЯДЕРНИХ ФУНКЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ  FULL TEXT

13. ЧУМАК В.С., АВРУНІН О.Г., ЧУГУЙ Є.А., СВИД І.В. АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТЕЛЕМЕДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ШИРОКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  FULL TEXT

ВИХІДНІ ДАНІ ЗБІРНИКА
Название Стр. Скачать