№4(83), 2018
Picture Details Pages Download
УДОВИЦЬКИЙ В.Г., КРОПОТОВ О.Ю., СЛІПЧЕНКО М.І., ТУРБІН П.В., ЧИЧКОВ Б.Н. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І БУДОВИ КАТОДНОГО ДЕПОЗИТУ, ОТРИМАНОГО ПРИ ПЛАЗМОВО-ДУГОВОМУ СИНТЕЗІ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК 4-19
БОНДАРЕНКО И.Н., МАМЕДОВА Н.А., ПАНЧЕНКО А.Ю., СВЕТЛИЧНАЯ И.Н. ОЦЕНКА ОСЕВОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВЧ СЕНСОРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 20-25
ЧУБ О.І., НОВОЖИЛОВА М.В. МЕЛЕЖЕК Р.С. МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕГАПОЛІСА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 26-31
ПОДГОРНИЙ О.Р., СИДОРОВ М.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ R-ФУНКЦІЙ ДО АНАЛІЗУ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ТЕЧІЙ У КУСКОВО-ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 32-37
ПОЛКОВНИЧЕНКО Є.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ R-ФУНКЦІЙ ДО ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ В’ЯЗКИХ ТЕЧІЙ У ОБЛАСТЯХ ЗІ ЗМІННОЮ МЕЖЕЮ 38-43
КЛИМЕНКО К.А., ЛЕВЧУК Л.Г., ПРИСТАВКА А.С., КУРОВ А.А. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМЫ УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УКРАИНСКОЙ ГРИД-ИНФРАСТРУКТУРЫ 44-51
ЛЮБАРСЬКИЙ М.М., ХАХАНОВ В.І., ХАХАНОВ І.В., ЧУМАЧЕНКО С.В. QUANTUM-DRIVEN АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ 52-63
АДАМОВ О.С., ХАХАНОВ В.І., ЧУМАЧЕНКО С.В., АБДУЛЛАЄВ В.Г. БЛОКЧЕЙН ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЗАХИСТУ КІБЕРСИСТЕМ 64-86
ВАСИЛЕНКО О.О. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 87-95